خانه / وبلاگ / رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت دوم)

رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت دوم)

ب -صدمه دیدگی های سطح متوسط (رفو  درجه دو – رفو ی  سطح متوسط ) – ساييده شدن – پارگي كوچك – بيد خوردگی .
در اين آسيب ها معمولا چله فرش ها سالم می ماند و قابل استفاده مجدد است .ج – آسيب ديدگی های زياد (سطح درجه يك – رفوی  سطح سخت و كامل ) كه شامل موارد زير می شود :سوختگی فرش یا  قسمتی از فرش ها
پوسيدگی قالی یا فرش در اثر حمل آن و يا وارد شدن وسايل نوك تيز و ضربات سنگين و آسیب زننده و يا رطوبت های زياد. در اين سطح از آسيب ديدگی ها معمولا گرهه ها همراه با چله قالی از بين رفته است و نياز به ترميم و رفورگری  مجدد واساسي دارد.
برای انجام هرمرحله از عمل رفورگری  در موارد فوق ذکر  لازم است که:
ابتدا فرش كاملا تمیز و غبارگيری شود.
فرش را روی زمين صاف و مسطح  پهن کرده و سوراخ ها  به دقت بررسی  شود.
اگر سوراخ های ایجاد شده  در اثر مواد شيميايی ایجاد شده باشد مثل مواد اسيد يا قليايی ، ابتدا بايد قالی شسته و خشک شود.
اگر فرش دارای سوراخ های زیادی  باشد و فاصله  سوراخ های ایجاد شده  از يكديگر كم باشند نخ ها و قسمت های سالم بين سوراخ ها حتما بايد بريده شوند و سوراخ بزرگ تری ايجاد شود.
برای فرش های پوسيده شده كه چله ی آن ها مقاومت لازم را از دست داده به ويژه در مورد فرش ها و قالی های  قديمی و با ارزش تا جای ممکن نبايد تارها را جدا یاا پاره كرد و يا اینکه خامه های آن را بيرون آورد، بلكه باید به روشی خاص چله ها  از درون سوزنكشی شده و محكم  شوند.
فرش ها و قالی هایی كه از قسمت جلو  دچار بيد خوردگی شده اند  (و يا پرز های  آنها از بين رفته )، از روی فرش وفرش هايی كه از قسمت های  پشت فرش بيدد خورده ، از  قسمت پشت فرش ترميم مي شود.

ادامه دارد…

<img class="aligncenter wp-image-669 size-full" src="http://dayfarsh.com/wp-content/upl

مطلب پیشنهادی

قالی دستباف

قالی دستباف ایرانی و چالش ها و معضلات پیش روی آن در بازار فرش جهانی

قالی دستباف یکی از هنرهای ایرانی است که در عرصه ی بازار جهانی جایگاه ویژه …