خانه / وبلاگ / رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت سوم)

رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت سوم)

بايد ابتدا نوع آسيب ديدگی را مشخص كرد. در مورد فرش های پاره شده و يا سوراخ شده ، سطح آسيب ديده از قسمت بالا و پايين روی دار و يا درون قاب خود و يا رویی تخته ای محكم مي شود.
الياف پرز  كه دارای استحكام و مقاومت كافی نيستند بايداز سطح فرش قطع شوند.
نقشه ی قسمت های  پاره شده و يا آسيب ديده از روی قسمت های سالم فرش مشخصمی شود و درصورت امكان مجدد، طراحی و آماده می گردد.
وسايل رفوگری و مرمت  بايد آماده شده در دسترس قرار گيرد.
وسايل رفوگری شامل قيچي مخصوص، قلاب ، سوزن مخصوص ، سوزن درشت ، يك عدد دهنه ی باريك ( يا انبردست ) و نخ های مورد نياز است . رفوگران کهنه کار و باا تجربه معمولا براساس نياز وسايلي نظير چكش مخصوص ، ميخ ، كاسه ، بطري ، اتو، كيله  و موم به اين مجموعه اضافه می کنند.
روش انجام كار:
رفوگری یا مرمت مانند اغلب زمینه های دیگر در فرش كاری تجربی و عملی است ولی مي توان تا حدودی برخي از مسايل اين حرفه را به صورت علمی انتقال داد و بیانن  كرد.
 
در اين جا با  شيوه های ترميم فرش و دلايل و نوع آنها آشنا  خواهیم شد .در مورد آسيب ديدگی سطح  كم (سطح آسان – درجه سه)
در  اين نوع آسيب ديدگی ها و يا نقص ، روش مرمت ريشه های از بين رفته به عنوان نمونه بيان مي شود.
ترميم و مرمت ريشه ها: در مواردی كه ريشه های فرش یا قالی به دلايل متفاوتی از جمله پوسيدگی از بين رفته اند ، ابتدا نخ ريشه ها  را که از نوع پنبه ، پشم ياا ابريشم آماده كرده ، قسمت هايی از فرش  را كه از بين رفته به طول  ريشه مي دهند و اينروش  از راه وارد كردن نخ هايی از جنس چله ی فرش  در مسير دانه به دانه  نخ های پاره شده چله به درون فرش آسیب دیده  انجام مي شود. در موارد هایی  كه بيشتر ريشه فرش  از بين رفته باشد، از ريشه های آماده شده كه معمولا با گليم های كوتاهی همراه است ، استفاده ميکنند. اگر لبة گليم فرش قبلا زنجيره شده باشد و يا لبه دوزی شده باشد نيازي به گره  بر روی زنجيره ها نيست ولی چون اکثرا لبه فرش فاقد زنجيره در آخر  گليم است ، ريشه ها را باید دسته دسته از انتها گره بزنند تا از پاره شدن گليم و  ريزش گره های فرش جلوگيری شود.

ادامه دارد…

رفورگری 4

منبع: دی فرش 

مطلب پیشنهادی

قالی دستباف

قالی دستباف ایرانی و چالش ها و معضلات پیش روی آن در بازار فرش جهانی

قالی دستباف یکی از هنرهای ایرانی است که در عرصه ی بازار جهانی جایگاه ویژه …