خانه / وبلاگ / رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت ششم)

رفورگری و مرمت فرش ها (قسمت ششم)

دو گره
برای ايجاد دو گره بر روی قسمت  ريشه های فرش ها  ، تمام ريشه های فرش را به دسته های ۲ الی ۴ تايي تقسيم بندی  مي كنند و اولين دسته را به وسیله  دست چپ مي گيرند. سپس با  کمک دست راست نخی شبيه به نخ پود اما با تاب كمتر را به وسیله انگشت شصت و سبابه خود گرفته و بعد  از آن كه دو دور به دورانگشت ميانه خود ، سبابه و شصت گرداندند  ، اولين دسته ۲ يا ۴ تايی ريشه  را از داخل آن بيرون می آورند ، ادامه  نخ ها را با دست راست مي كشند و به اين ترتيب گره ای كه ايجاد شده  است بر روی اولين دسته ريشه ها قرار خواهد گرفت . اين گره ها دقيقا به انتهای ريشه ها هدايت مي شوند و باعث مقاومت و استحكام گليم باف فرش ها مي گردد. اين عملیات به ترتيب بر روی دسته های دوم و سوم و… ريشه هاي فرش ها تا به آخر دسته  انجام خواهد شد .
روش ذکر شده  معمولا بر روی فرش های جوان و نو بافت كه دارای ريشه های سالم و قوی  هستند انجام مي گيرد. اما اگر  فرش به هر دليلی كهنه و پاخور شدهه باشد و به عبارتی چله های آن پوسيده و  سست وبسيار كوتاه شده باشند روش فوق جوابگو نخواهد بود  و برای ايجاد دو گره از نخ و سوزن استفاده مي کنند .

گره نخودی
برای ايجاد گره نخودی لازم است طول ريشه ها به حد لازم بلند باشد. برای ايجاد اين نوع گره ريشه ها را در دسته های ۲ الی ۴ تايی گرفته و به صورت متداول به دورر يكديگر پيچانده ، گره مي زنند. چنانچه فرش قديمی و ريشه های آن كوتاه باشد، ابتدا اقدام به اضافه نمودن ريشه هاي جديد و بلند در دو طرف فرش مي نمايند و سپس به نحو گفته شده گره نخودی را ايجاد مي نمايند.

گره های  پنجره اي
اين نوع گره ها بيشتر برای  تزيئن به کار می روند  و لازم است ريشه ها ی فرش بسيار بلند باشند. روش كار اینگونه  است كه اول در انتهای ريشه ها گره نخودی و ياا حتی دو گره ايجاد می کنند  ، سپس امتداد ريشه هاي همجوار را با فاصله هایی در حدود ۵/۱ الی ۲ سانتی متر  از گره نخودي ، دوباره با یکدیگر  گرة معمولي مي زنند.  و دوباره  امتداد ريشه ها را از محل قبلی و با فاصله های ۵/۱ الی ۲ سانتی متری  با ريشه های هم جوار گره مي زنند. در آخر  كليه ريشه های فرش به صورت پنجره ای تغيير خواهد کرد . اين گره  های تزيئنی بيشتر بر روی فرش های ارزشمند  و ابريشمی استفاده می شوند.

گره 877

ادامه دارد…

منبع: دی فرش

مطلب پیشنهادی

قالی دستباف

قالی دستباف ایرانی و چالش ها و معضلات پیش روی آن در بازار فرش جهانی

قالی دستباف یکی از هنرهای ایرانی است که در عرصه ی بازار جهانی جایگاه ویژه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *